PRIVATLIVSPOLITIK

Vi passer på dine data

Vi er glade for din støtte til Tostan Danmark, og det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at lade os opbevare dine oplysninger. Derfor gør vi opmærksom på, at vi lever op til kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), og at opbevaringen af medlemmers og gavegiveres data sker på sikker og fortrolig vis.

Du kan finde Tostan Danmarks privatlivspolitik her og se hvilke oplysninger, vi opbevarer, samt hvorfor, hvor længe og hvordan de opbevares. Hvis du har nogle spørgsmål til jeres oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@tostan.dk eller tlf. 2849 0080.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Tostan Danmark indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores foreningsaktiviteter.

Behandling af dine oplysninger

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 • at støtte Tostan International i deres indsats.
 • at kunne registrere gyldige medlemskaber.
 • at kunne indberette gaver til Tostan Danmark til Skattestyrelsen jf. gældende regler.

Derfor har vi brug for dig som medlem

For at blive godkendt som almenvelgørende el. almennyttig forening med berettigelse til at modtage gaver med fradragsret for giveren á op til 17.000 kr. for regnskabsår 2021, skal Tostan Danmark årligt have minimum 300 kontingentbetalende medlemmer og desuden modtage 100 gavebeløb á minimum 200 kr. Dette muliggør ligeledes godkendelse hos Indsamlingsnævnet, således at Tostan Danmark kan afholde indsamlinger. Medlemmer og gavegivere bidrager altså med en enorm værdi til vores arbejde.

Hvilke oplysninger vi har & hvor vi har fået dem fra

 • Når du tilmelder sig som medlem i Tostan Danmark, indsamler vi de oplysninger, du angiver (navn, CPR- el. CVR-nummer, e-mail etc.).
 • Når du benytter vores hjemmesider eller sociale mediekanaler, indsamler vi oplysninger om f.eks. den browser og den enhed, du benytter, din IP-adresse, din lokation, hvilken hjemmeside du kom fra, og hvad du benyttede eller ikke benyttede vores hjemmeside/sociale medier til, eller den hjemmeside du besøgte, efter du forlod os.
 • Når du benytter en funktion på vores hjemmeside eller apps til sociale medier, og lægger informationer på sociale medie-platforme, vil det sociale medie dele disse oplysninger om dig med os.

Hvem har adgang til dine oplysninger

 • Medarbejderne i Tostan Danmark har kun adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, dvs. til registrering og indberetning hos førnævnte styrelser.
 • Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i overenstemmelse med GDPR.
 • Vi forbeholder os retten til at videregive dine oplysninger til eksternt medlemssystem.

Indsigt

 • Du kan til en hver tid bede om indsigt i de data, Tostan Danmark har indsamlet omkring dig, ved at sende en e-mail til info@tostan.dk og bede om indsigt.

Sletning og opbevaring

 • Hvis du har meldt dig ud af Tostan Danmark og har betalt et evt. udestående, kan du bede om at få dine data slettet. Hvis du ikke beder om at få dine data slettet, vil Tostan Danmark automatisk slette navn, CPR-nummer og e-mail efter 2 år. Transaktionshistorik bibeholdes i henhold til Bogføringsloven.
 • Tostan Danmark gemmer medlemsskabshistorik og gavehistorik i anonymiseret form.

Hvordan vi benytter dine oplysninger & hvorfor

Vi benytter dine oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig, og til vores legitime forretningsinteresser, såsom:

 • at modtage dine betalinger.
 • at forbedre og udvikle vores tjenester til gavn for medlemmerne.
 • at analysere og lave statistik.
 • til Tostan Danmarks og Tostans interne markedsføringsformål.
 • til indberetning.

Frivillighed

 • Når du tilmelder dig et medlemskab i Tostan Danmark, indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, og du giver os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette et medlemskab.
 • Når du overfører et gavebeløb til Tostan Danmark, indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, og du giver os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke bliver registreret hos Skattestyrelsen som gavegiver og dermed ikke får fradrag for dit bidrag.

Kontakt

Tostan Danmark
Sandbjergvej 49
2959 Vedbæk
Tlf: +45 2849 0080
info@tostan.dk

CVR: 38462504