Tostan og verdensmålene

Tostan og verdensmålene

Tostans mission er at støtte afrikanske samfund i at skabe fremgang på egne vilkår. Tostan implementerer et menneskerettighedsbaseret uddannelsesprogram i Vestafrika, som inspirerer deltagerne til at blive stærke ledere i udviklingen af deres samfund.

1 - Afskaf fattigdom

Deltagere i Tostans Community Empowerment Program (CEP) får undervisning i matematik og hvordan de bedst starter små projekter, som giver dem en personlig indkomst. Kvinder bliver mere uafhængige af deres mænd og bidrager selv til husstandens indkomst.

2 - Stop sult

Deltagerne lærer at dyrke køkkenhaver, som både øger varieteten i deres kost og giver mulighed for en ekstra indtægtskilde, som dermed også er med til at stoppe sult.

3 - Sundhed og trivsel

Familieplanlægning er i højere
grad baseret på fælles beslutninger mellem kvinde og mand i et ægteskab. Det forbedrer kvinders sundhed og trivsel ved fx at øge afstanden mellem børnefødsler.

4 - Kvalitets-uddannelse

Efter Tostans tre-årige CEP er gennemført, er andelen af landsbyboere, som ikke mener at man må tage piger ud af skolen på noget tidspunkt i løbet af deres skolegang, steget fra 15 til 58 % i Guinea-Bissau.

5 - Ligestilling mellem kønnene

Undervisning i projektstyring giver kvinder mulighed for at starte deres egen forretning og tjene deres egen indkomst.

6 - Rent vand og sanitet

Landsbyboere har lært om konsekvenserne ved bakteriefyldt vand. De gør nu rent i deres landsbyer 14 gange over seks måneder i gennemsnit. De affaldssorterer, så de kan bruge deres kompost til gødning. De dyrker køkkenhaver, som både øger varieteten i deres kost og giver mulighed for en ekstra indtægtskilde.

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Siden Tostan begyndte at implementere CEP for 28 år siden, er der kommet over 20.000 kvinder i lederog politiske stillinger. Mange kvinder har fået mere selvtillid, som har ført til at de har stillet op til lokalpolitiske valg og er blevet valgt.

10 - Mindre ulighed

Igennem undervisning om menneskerettigheder er der fokus på, at kvinder og mænd har de samme rettigheder. Når flere kvinder stiller op til valg og bliver valgt til lokalråd og lederstillinger samt starter deres egne forretninger, får de egen indkomst, som bidrager til lokaløkonomien.

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Landsbyerne bliver mere bæredygtige efter landsbyboerne er begyndt at lave køkkenhaver, bruge kompost i stedet for kemisk gødning og gøre systematisk rent.

13 - Klimaindstats

Landsbyboerne modtager undervisning i hvordan de bevarer et sundt økosystem og mindsker klimaforandringer bl.a. ved at plante træer i landsbyen.

15 - Livet på land

Igennem Tostans CEP er deltagerne blevet mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at holde deres landsbyer rene og at bevare naturen. De har lavet køkkenhaver, plantet træer og bruger kompost til gødning, som reducerer brug af kemiske alternativer.

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Tostans Peace and Security Project er et separat modul, som implementeres i udvalgte landsbyer efter endt CEP. Det styrker fredsbygning på lokalt plan ved at bygge videre på de elementer af konfliktforebyggelse, som deltagerne har lært i løbet af den tre-årige CEP. Det foregår både på landsby- og regionalt niveau.