19. marts 2019

OM OS

Motivation

“Learning about Tostan was a breakthrough for us; it changed the way we think about the work we do at our foundation. Far more important, though, are the breakthroughs Tostan has helped millions of people and thousands of communities make in their own lives.”
Bill & Melinda Gates, 2018

Ligesom for Bill og Melinda Gates, blev bekendtskabet med Tostan et vendepunkt for teamet bag Tostan Danmark. Tostans helhedsorienterede og respektfulde tilgang til udviklingssamarbejde samt den aktive involvering af de lokale, er helt unik. Derfor stiftede vi i 2017 Tostan Danmark som en velgørende forening for at kunne rette fokus mod Tostans arbejde.


Vision

Dignity for all – alle har ret til et værdigt liv.

Mission

Tostan styrker landsbysamfund til at udvikle, formulere og opnå egne visioner for fremtiden. Tostans indsats inspirerer til omfattende samfundsbevægelser på lokalt og nationalt niveau, hvor folk tager ansvar lokalt for, at alle kan leve et værdigt liv i deres samfund.

Tilgang

Gennem uddannelsesprogrammer faciliterer Tostan en process, hvor deltagerne udvikler kompetencer og får ny viden, der gør dem stærkt rustet til at tage aktiv styring over deres egen fremtid. Tostan støtter deltagerne i at opnå deres visioner for trivsel og fremskridt. Nøglen til Tostans succes ligger i tilgangen, som er:

BASERET PÅ MENNESKERETTIGHEDER

RESPEKTFULD OG INKLUDERENDE

HELHEDSORIENTERET OG BÆREDYGTIG


Formål Tostan Danmark

Tostan Danmark blev stiftet i februar 2017 med formålet at støtte Tostan International. Det sker blandt andet ved fundraising til projekter for på den måde at skalere effekten, således at endnu flere piger, drenge, mænd og kvinder får adgang til Tostans uddannelsesprogrammer og derigennem muligheden for at leve uafhængigt af andre og skabe sig en bedre tilværelse. Tostan Danmark fremmer desuden organisationens vision gennem medier og beslutningstagere.

Kernen i Tostans indsats er det 3-årige Community Empowerment Program. Det er et livsændrende program, som dækker en hel landsby med ca. 600 beboere. De deltagende byer ansøger selv om at få programmet fra Tostan, og det foregår på lokale sprog. Som et led i programmet spreder landsbyboerne den nye viden fra undervisningen til deres naboer, og på den måde flerdobles og spredes effekten. Se evalueringer af Tostans indsats i Vestafrika HER.

Hos Tostan Danmark indsamler vi økonomiske ressourcer til at implementere det 3-årige Community Empowerment Program (CEP) i nye områder. Når du støtter Tostan Danmark, bidrager du direkte til Tostans arbejde.


Stiftende bestyrelse

Tostan Danmarks fire stiftende bestyrelsesmedlemmer har et fælles drive for at skabe varig, bæredygtig forandring. Med baggrund i erhvervslivet og tidligere erfaring med lignende projekter, gør bestyrelsen og teamet en aktiv indsats for at bygge bro mellem Tostan i Vestafrika og private donorer, samt den private og offentlige sektor i Danmark.


Team

Foruden bestyrelsen drives Tostan Danmark af et team af ildsjæle, som får foreningen til at løbe rundt i det daglige. Kernen i vores arbejde er en positiv tilgang til og kæmpe respekt for de folk, vi samarbejder med i Vestafrika, og en fælles forståelse for Tostans grundværdier.


Giv en hånd med

Er du interesseret i at høre mere om vores aktiviteter i Danmark, vil du give en frivillig hånd med, eller har du nogle idéer, du gerne vil dele, så er du altid meget velkommen til at skrive til info@tostan.dk eller ringe på tlf. 20 88 89 99.


Følg os på de sociale medier

Følg med i Tostan Danmarks aktiviteter på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.